Chat with us, powered by LiveChat

News Archive

PIPEDRIVE | Contact Management

บริษัทมีวิธีการอย่างไรที่จะจัดการกับรายชื่อของลูกค้า รายชื่อของบริษัทที่ลูกค้าทำงานอยู่ และรายละเอียด เช่น เบอร์โทร เบอร์มือถือ ที่อยู่ เป็นต้น

ส่วนใหญ่จะเป็นคนทำงานแต่ละคนจัดการกันเอง บางคนใช้สมุดโน๊ต บางคนใช้สเปรดชีต บางคนใช้ MS Word บางคนบันทึกบนมือถือ

เวลาที่คนใดคนหนึ่งลาออก ข้อมูลเหล่านี้ก็ดูจะไปกับพนักงานท่านนั้น พนักงานใหม่ก็ใช้วิธีของตัวเองในการบันทึกข้อมูลของลูกค้าและบริษัทกันใหม่

หรือเวลาที่มีแผนกหนึ่งต้องการข้อมูลของลูกค้าและบริษัท แผนกที่มีข้อมูลอยู่ก็ทำการส่งข้อมูลทางอีเมล์ไปให้

มันจะมีวิธีการอื่นๆที่ดีกว่านี้ไหม ที่จะทำการจัดเก็บและแบ่งปันข้อมูลของลูกค้าและบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และข้อมูลจะยังคงอยู่กับบริษัทเมื่อพนักงานได้ลาออกไป

หนึ่งในวิธีการที่ดีนั้นก็คือทำการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าและบริษัทไว้ที่ส่วนกลาง และทำการแบ่งปันข้อมูลไปยังพนักงานที่ต้องการใช้ข้อมูล ให้สิทธิ์กับพนักงานบางคนที่สามารถแก้ไข เพิ่มเติม หรืออัพเดทข้อมูลได้ ข้อมูลสามารถนำออกมา (exported) เป็นไฟล์เพื่อที่แต่ละคนสามารถนำมันไปใช้ตามที่ตัวเองต้องการได้

ทูลตัวหนึ่งที่มีความสามารถในการจัดการบริหารข้อมูลของลูกค้าและบริษัทได้ดีก็คือ Pipedrive

Pipedrive สามารถที่จะทำการบันทึกข้อมูลต่างๆของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น ชื่อคน ชื่อบริษัท ที่อยู่ เบอร์โทร และอื่นๆ ตามที่เราต้องการ รวมทั้งสามารถแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้ให้กับเพื่อนร่วมงาน ข้อมูลจะถูกจัดเก็บบนคลาวด์ ดังนั้นจึงไม่ต้องเป็นกังวลเมื่อมีพนักงานลาออก และยังสามารถนำข้อมูลออกมาในรูปของไฟล์ csv หรือ excel เพื่อที่จะนำไปใ้ช้ต่อตามความต้องการของแต่ละคน

การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูล สามารถตั้งเป็นให้ทุกคนในกลุ่มเห็นและแก้ไขได้ หรือให้ทุกคนที่ใช้งาน Pipedrive เห็นและแก้ไขได้ หรือให้เห็นและแก้ไขได้เฉพาะพนักงานเอง หรือให้เห็นและแก้ไขได้เฉพาะพนักงานและหัวหน้างาน จะเห็นว่ามีความยืดหยุ่นในการตั้งค่าสำหรับการเห็นและแก้ไขข้อมูล

นอกจากนั้นถ้าต้องการให้เห็นอย่างเดียว ไม่สามารถแก้ไขได้ ก็สามารถทำได้โดยใช้สิทธิ์ของผู้ติดตาม โดยพนักงานสามารถกำหนดให้ใครมาติดตามก็ได้ หรือจะเลิกให้ติดตามก็ได้

โดยปกติข้อมูลหลักๆที่บริษัทสนใจจะแบ่งปันคือ ข้อมูลบริษัท (ชื่อบริษัท ที่อยู่) ข้อมูลลูกค้า (ชื่อคน เบอร์โทร อีเมล์) ข้อมูลงาน ดีล โอกาส กิจกรรม หรือข้อมูลอื่นๆที่สัมพันธ์กับบริษัทหรือลูกค้า

Pipedrive สามารถเลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลว่าต้องการแชร์ข้อมูลในส่วนของบริษัท หรือลูกค้า หรือข้อมูลงาน/ดีล/โอกาสได้

โดยปกติแล้วบริษัทสามารถสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลได้ เช่นบริษัทหนึ่งๆอาจมีชื่อและข้อมูลของคนติดต่ออยู่หลายคน และคนๆหนึ่งที่บริษัทติดต่ออาจจะประกอบไปด้วยหลายงาน/หลายดีล/หลายกิจกรรม

Pipedrive จะทำให้บริษัทเห็นข้อมูลเหล่านี้ได้แบบมีระเบียบ ดูง่าย ค้นหาได้ไม่ยาก

ส่วนที่ Pipedrive เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือการมี Contact Time Line ซึ่งเป็นหน้าวิวที่ช่วยบริษัทค้นหาว่ามีใครบ้าง หรือบริษัทไหนบ้างที่บริษัทไม่ได้ติดต่อมาเป็นเวลาช่วงหนึ่ง ซึ่งสามารถตั้งค่าเวลาเป็นหนึ่งเดือน สามเดือน หกเดือน หรือหนึ่งปี

เมื่อบริษัททราบ ก็สามารถทำการติดต่อกลับไปเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไป พนักงานสามารถค้นหาข้อมูลเก่าเพื่อที่จะทำการพูดคุยได้อย่างต่อเนื่อง

ถ้าเป็นสเปรดชีต การนำข้อมูลที่กล่าวถึงด้านบนใส่ลงไปในชีต อาจจะทำได้ไม่ง่าย ซึ่งก็จะทำให้การดู การค้นหาเป็นไปได้ยาก รวมทั้งการแบ่งปันและแก้ไข ก็อาจจะเป็นไปได้ถ้ามีการใช้ Office on Cloud

ดังนั้น Pipedrive จึงสามารถนำไปใช้สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลของบริษัท ในส่วนที่เป็น Contact Management

ลองมาดูภาพประกอบด้านล่างนี้ เพื่อให้เห็นตัวอย่างการใช้งาน

People

 

Organization

 

Filter

 

Visibility

 

followers

 

contact timeline 1

 

contact timeline 2

 

Pipedrive เป็นซอฟต์แวร์ซีอาร์เอ็มที่อยู่บนระบบคลาวด์ ใช้งานง่าย ราคาไม่แพง และมีฟีเจอร์มากมาย

ทดลองใช้งานเพื่อเรียนรู้และนำไปใช้ในองค์กรของคุณ

Free Trial 30 days copy

 

Comments are closed.

Affiliates

Partners

Archives