Chat with us, powered by LiveChat

News Archive

Content, Communication, Coordination
October 3rd, 2019Generaluncs 0 Comments

Content หรือเนื้อหาที่สามารถเป็นได้ทั้ง ข้อมูล ภาพ และเสียง ซึ่งจะมีมากมาย หลากหลาย แล้วสามารถถูกจัดเก็บใน คอมพิวเตอร์ Flash drive มือถือ แท็บเล็ต หรือในระบบคลาวด์เช่น Dropbox Google Drive OneDrive

Communication เป็นวิธีของการสื่อสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง หรือหลายๆคนพร้อมกันในเวลาเดียวกัน เรามีวิธีการสื่อสารมากมายตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน เช่นในอดีตเราใช้จดหมาย โทรศัพท์ และในปัจจุบันเราใช้มือถือเพื่อเพิ่มความสะดวกมากขึ้น เรามีอีเมล์เพื่อใช้ส่งข้อความถึงกัน เรามี chat หรือ social chat ที่ใช้พูดคุยและส่งข้อความหากันได้สะดวก และเร็วขึ้น ปริมาณข้อมูลที่ถูกส่งหากันจึงมีมากขึ้น จนบางครั้งการค้นหาข้อมูลเก่าก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่าย และอาจทำให้เสียเวลาได้

ในองค์กรก็จะมีวิธีการสื่อสารขั้นพื้นฐานคือระบบเมล์ อาจเพิ่มเติมด้วยการใช้ Line Whatsapp ซึ่งทำให้การสื่อสารเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น สะดวกรวดเร็วมากขึ้น จนบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่ามันเต็มไปด้วย content มากมาย ซึ่งบางเรื่องอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรา และอาจทำให้เราถูกหันเหความสนใจจากงานที่ทำอยู่ ไปในการเช็ค ดู ค้นหา Line Chat และอีเมล์

Coordination การทำงานร่วมกัน การประสานงานกัน ซึ่งในองค์กรจะมีเรื่องหรือเนื้อหาที่เราจะต้องทำงานร่วมกันอย่างแน่นอน จากแผนกหนึ่งไปอีกแผนกหนึ่ง หรือบุคคลากรในทีมงานเดียวกัน ทีมหรือแผนกก็จะมีวิธีการในการจัดเก็บเนื้อหา (Content) และวิธีการสื่อสาร (Communication)ในแบบฉบับของแต่ละองค์กร เช่น บริษัท A ใช้ไฟล์กลางที่อยู่บนคอมพิวเตอร์จัดเก็บ content ที่ต้องใช้ร่วมกัน และมีอีเมล์ไว้สำหรับสื่อสารกันทั้งในองค์กรและคนนอกองค์กร บริษัท B ใช้ Dropbox ไว้เก็บ content ทั้งของตัวเองและของบริษัท และมีอีเมล์ Line เป็นวิธีการสื่อสารกันทั้งภายในและภายนอกบริษัท

จากงานวิจัยของ Mckinsey Global Institue พบว่าโดยเฉลี่ยของพนักงานที่มีการศึกษาใช้เวลาในการทำงานเป็นดังต่อไปนี้

  • 28% ของเวลาทำงานสำหรับตอบอีเมล์
  • 19% ของเวลาทำงานสำหรับการค้นหาข้อมูล (content)
  • 14% ของเวลาทำงานสำหรับการสื่อสารและทำงานร่วมกันภายในองค์กร

ซึ่งจะเหลือเวลาการทำงานจริงๆอยู่ที่ 39%

ในขณะที่เรามีทูลที่ช่วยในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลและการสื่อสารเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปได้มากขึ้น หรือเจริญเติบโตมากขึ้น แต่ประสิทธิภาพของการประสานงานกันกลับเพิ่มในอัตราที่ไม่มากนัก ลองดูจากภาพด้านล่างนี้

Team collaboration_w600

ขอบคุณข้อมูลจาก Asana

ข้อมูลอ้างอิงจากงานวิจัยของ Michael Mankins at Bain Research

ถ้าเรามาวิเคราะห์กันถึงเหตุผลที่เป็นไปได้ ก็อาจจะมาจากการประสานงานกันที่มีแผนงานที่ไม่ชัดเจน กระบวนการที่ไม่แน่ชัด และไม่รู้ว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ

ดังนั้นถ้าบริษัทต้องการจะเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานร่วมกัน วิธีหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือการมีแพลตฟอร์มที่ดีที่ช่วยให้องค์กรสื่อสารกัน และทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในองค์กรเพื่อช่วยให้การทำงานลื่นไหล มีประสิทธิภาพดีขึ้น ก็เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากขึ้น

Asana เป็นแพลตฟอร์มจัดการ การทำงานของทีมที่ทำให้ทุกคนมองเห็นเป้าหมาย โครงการ และงานที่ทำร่วมกัน ซึ่งทำให้ธุรกิจของบริษัทเจริญเติบโต

ทีมสามารถกำหนดโครงการขึ้นมา ใส่รายละเอียดของการทำงาน มอบหมายผู้รับผิดชอบของแต่ละงาน กำหนดวันส่งงาน (due date) และสามารถพูดคุยร่วมกันบนแพลตฟอร์ม

จะเห็นว่า Asana มีทั้งในส่วน Content คือเราสามารถเก็บข้อมูลต่างๆอยู่บนแพลตฟอร์ม Asana

มีในส่วน Communication คือเปิดให้ทีมพูดคุยบนแพลตฟอร์ม และเชื่อมโยงการทำงานของทีม คือทีมจะรู้ขั้นตอนการทำงาน ใครรับผิดชอบ และวันกำหนดส่งงาน นั่นก็คือ Coordination

ร่วมสัมผัสประสบการณ์การใช้งาน asana ฟรีได้โดยคลิกที่แบนเนอร์ด้านล่างนี้

badge_asana-together-color_H75

 

Pipedrive เป็นแพลตฟอร์มช่วยบริหารจัดการการทำงานของทีมขาย ทำให้ทีมขายเก็บข้อมูลบน Pipedrive สามารถใส่ข้อความต่างๆ (Note) ลงบนแพลตฟอร์ม และเชื่อมต่อการทำงานของทีม โดยการให้ทีมสามารถรับรู้ข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดีล โครงการ บุคคลที่บริษัทติดต่อ บริษัทที่ติดต่อ ความคืบหน้าของดีล เป็นต้น

ร่วมเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใช้ Pipedrive เริ่มต้นจากการทดลองใช้ฟรี 30 วันโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ

Free Trial 30 days copy

 

Comments are closed.

Affiliates

Partners

Archives