Chat with us, powered by LiveChat

News Archive

Magic of using Web forms in Pipedrive

Pipedrive มีเครื่องมือหนึ่งที่เราหรือบริษัทสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิอ Web forms

 

web form_1_v1_W650

 

เราสามารถสร้างแบบฟอร์มออนไลน์จาก Pipedrive แล้วนำโค้ด (Code Snippet) หรือลิงค์ (Link) ไปใส่บนเวปไซด์ของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของเราที่สนใจกรอกรายละเอียด แล้วกด submit หลังจากนั้นข้อมูลก็จะถูกส่งมาเก็บใน Pipedrive ในรูปแบบของดีล (Deals) ใน sales stage

นั่นหมายถึงการลดขั้นตอนจากปกติเป็นเก็บข้อมูลลีดจากเวปไซด์ผ่าน forms แล้วนำข้อมูลลีดมาใส่ใน Pipedrive เป็น ข้อมูลลีดจากเวปไซด์ผ่าน forms ถูกนำมาเก็บที่ Pipedrive อัตโนมัติ

ขั้นตอนการสร้าง Web forms ใน Pipedrive เป็นไปตามภาพและคำบรรยายด้านล่างนี้

 

web form_2_v1_W800

 

1) เลือก Settings

2) เลือก Web forms

3) กดสร้าง ฟอร์ม (forms)

4) เลือก Owner

5) เลือก Pipeline ในกรณีที่มีหลาย Pipeline

6) เลือกขั้นตอนการขาย (Sales stage) ที่อยากจะให้ลีดที่กรอกแบบฟอร์มไปอยู่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าแบบฟอร์มของเรามีวัตถุประสงค์อะไร เช่น ฟอร์มเพื่อขอข้อมูลของผลิตภัณท์ ลีดก็ควรจะไปอยู่ “Lead in stage” ฟอร์มเพื่อขอเดโม (Demo) ลีดก็ควรจะไปอยู่ “Trial stage” ฟอร์มเพื่อขอราคา ลีดก็ควรจะไปอยู่ “Quotation stage” เป็นตัน

7) กำหนดคำนำหน้าของหัวข้อของดีล (Deal Title) เช่น WF มันทำให้รู้ว่าดีลนี้มาจาก website ผ่าน forms ที่สร้างขึ้นมา

8) เราสามารถกำหนดการแจ้งเตือนไปที่อีเมล์ของเราได้ โดยการใส่ email ลงไป

9) หลังจากนั้นก็ไปทำการกำหนดข้อมูลที่ต้องการให้ปรากฎบน web forms

10) แล้วก็ทำการคลิกบันทึก (save)

11) คลิกไปที่ไอคอน (icon) แล้วเลือกว่าจะนำโค้ด (Code Snippet) หรือลิงค์ (Link) ไปใส่บนเวปไซด์ของบริษัท

Pipedrive เป็นซอฟท์แวร์ที่อยู่บนระบบคลาวด์ที่มีการใช้งานได้ง่าย สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

ทดลองใช้งานฟรี 30 วันโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น เพียงคลิกปุ่มด้านล่างนี้

Try it free 30 days_60H

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (081) 823 2988 หรือ email at sujit.c@uncsolutions.com

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Affiliates

Partners

Archives