Chat with us, powered by LiveChat

News Archive

Should Small and Medium Enterprises (SMEs) have Sales CRM?

ปัจจุบันนี้การจะทำธุรกิจของตัวเองไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แต่การจะทำให้ธุรกิจประสพผลสำเร็จ และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นสิ่งที่มีความท้าทาย
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ มันสามารถทำให้ธุรกิจขนาดเล็กมีที่ยืน และเจริญเติบโตด้วยความไว เพื่อขึ้นไปแข่งขันกับบริษัทใหญ่ที่ก่อตั้งมานาน
ดังนั้นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในองค์กร จึงเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่จะทำให้บริษัทมีความได้เปรียบ และมีโอกาสที่จะครอบครองส่วนแบ่งการตลาดได้มากขึ้น

เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีการใช้มากขึ้นในยุคปัจจุบัน มันทำให้เราสามารถใช้ทรัพยากร รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่อยู่บนคลาวด์ได้ โดยผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ดังนั้นเพียงเรามีอุปกรณ์สื่อสาร (Mobile) หรือแล็ปท็อป (Laptop) เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ก็สามารถเข้าไปใช้ทรัพยากร รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่อยู่บนคลาวด์ได้ทุกที่ ทุกเวลา

มันทำให้การทำงานง่ายขึ้น สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะเราไม่จำเป็นต้องลงทุนทางด้านไอทีกับโครงสร้างพื้นฐานมากมายเมื่อเทียบกับในอดีตที่ยังไม่มีเทคโนโลยีคลาวด์ รวมทั้งบริษัทยังสามารถเลือกใช้บริการรวมทั้งซอฟต์แวร์เฉพาะอย่าง ตามความต้องการของบริษัท การยกเลิกใช้งานหรือเปลี่ยนไปใช้บริการอื่นหรือซอฟต์แวร์อื่นก็ทำได้โดยง่าย

ซอฟต์แวร์ที่อยู่บนคลาวด์ที่เรียกว่าเซลล์ซีอาร์เอ์ม (Sales CRM) เป็นซอฟต์แวร์ที่บริษัทสามารถนำมาใช้เพื่อบริหาร และจัดการในส่วนงานขาย ซึ่งต้องถือว่าเป็นส่วนสำคัญของบริษัท บริษัทจะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อ มียอดขายต่อเนื่องและเพิ่มขี้นในทุกปี

ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ องค์กรขนาดเล็กถึงกลาง (SMEs) จึงสามารถที่จะนำเอาเซลล์ซีอาร์เอ็ม (Sales CRM) มาใช้ได้แบบไม่ยุ่งยาก เพื่อบริหารจัดการงานขายให้มีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทสามารถทำงานการขายแบบเชิงรุก (Active selling) และแข่งขันกับบริษัทใหญ่ได้

ทำไมองค์กรขนาดเล็กถึงกลาง (SMEs) ควรมีการใช้งานเซลล์ซีอาร์เอ็ม (Sales CRM)

1. เซลล์ซีอาร์เอ็ม (Sales CRM) สามารถนำมาใช้บริหารและจัดการงานขาย บริษัทสามารถที่จะกำหนดขั้นตอนการขายให้มีรูปแแบบเดียวกันสำหรับพนักงานขาย แล้วให้พนักงานขายทำการใส่ข้อมูลลงไปในระบบทั้งข้อมูลของลูกค้า (ชื่อของบริษัท ชื่อของลูกค้า อีเมล์ โทรศัพท์ ที่อยู่ เป็นต้น) ข้อมูลของดีล (โอกาสของงานขาย) และระบุหรือเลือกว่าตอนนี้ดีลอยู่ขั้นตอนไหนของงานขาย ตามที่บริษัทกำหนดไว้ให้

ตัวอย่างของขั้นตอนการขาย 1) การมีลีด (Leads) 2) การติดต่อกับลีด 3) การพิจารณาว่าลีดสามารถเปลี่ยนเป็นโอกาสของงานขาย (Qualified leads) 4) การเข้าพบ Qualified leads 5) ทำใบเสนอราคา 6) การต่อรอง

ดังนั้นบริษัทก็จะมีภาพที่เห็นได้ชัดเจนแบบเรียลไทม์ว่า ตอนนี้บริษัทมี ลีด (leads) และดีล (qualified leads) รวมทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งจำนวนและมูลค่า รวมทั้งยังสามารถแยกได้ว่าพนักงานขายแต่ละคนมีลีดและดีลเท่าไหร่ทั้งจำนวนและมูลค่า

2. ข้อมูลงานขายที่ทางบริษัทมีขึ้นจากการบันทึกของพนักงานขาย จะอยู่ในระบบคลาวด์ ซึ่งสามารถที่จะเข้าไปใช้งานได้ตลอดเวลา เพียงแค่มีเครื่องมือสื่อสารหรือแล็ปท็อปแล้วต่อเชื่อมกับอินเทอร์เน็ต มันทำให้การทำงานง่ายขึ้น สะดวก และรวดเร็ว อีกทั้งข้อมูลก็เป็นแบบเรียลไทม์

ข้อมูลทั้งหมดต้องถือว่าเป็นสินทรัพย์ของบริษัท ไม่ใช่ของพนักงานขายหรือของผู้ให้บริการคลาวด์ซีอาร์เอ็ม ดังนั้นเมื่อพนักงานมีการลาออก ข้อมูลก็ยังคงถูกเก็บรักษาอยู่บนระบบคลาวด์ บริษัทสามารถนำเอาข้อมูลมาใช้ หรือให้พนักงานขายใหม่ใ้ช้ต่อได้

นอกจากนั้นบริษัทยังสามารถทำการจัดเก็บข้อมูลลงในสตอเรจ (storage) ของบริษัทเองได้ด้วย ในกรณีที่บริษัทต้องการที่จะหยุดใช้คลาวด์ซีอาร์เอ็ม หรือเปลี่ยนใปใช้คลาวด์ซีอาร์เอ็มตัวใหม่ บริษัทก็สามารถทำได้ โดยเพียงการจัดเก็บข้อมูลลงในสตอเรจของบริษัท หรือทำการย้ายข้อมูลไปที่คลาวด์ซีอาร์เอ็มตัวใหม่

3. การที่บริษัทมีข้อมูลด้านงานขาย รู้ว่าพนักงานขายแต่ละคนมีดีลเป็นอย่างไร เห็นภาพรวมงานขายทั้งหมดของบริษัท   แบบเรียลไทม์ มันย่อมเป็นผลดีกับบริษัทมากกว่าการที่บริษัทไม่ทราบข้อมูลทางการขายเลย หรือมีเพียงบางส่วนจากการสอบถามจากพนักงานขายเป็นครั้งคราวไป
ยิ่งปัจจุบันการแข่งขันเพื่อให้มีความได้เปรียบเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการทำงานขายแบบเชิงรุก การมีข้อมูลการขาย   แบบเรียลไทม์จึงมีความสำคัญและมีประโยชน์มากกับบริษัท

4. เซลล์ซีอาร์เอ็มสามารถช่วยบริษัทให้เพิ่มประสิทธิภาพงานด้านขาย นั่นหมายถึงทำให้บริษัทมีโอกาสที่จะทำรายได้จากงานขายเพิ่มขึ้น
แน่นอนว่าการทำธุรกิจ รายรับเป็นสิ่งสำคัญ การทำให้มีรายได้เจริญเติบโตทุกปีย่อมเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นความต้องการของบริษัท

ดังนั้นบริษัทขนาดเล็กถึงกลาง ควรมีทูลที่จำเป็นที่จะช่วยให้การบริหารงานและจัดการงานขาย การมีข้อมูลแบบเรียลไทม์ และการส่งผ่านข้อมูลไปยังพนักงานขายแต่ละคนรวมทั้งพนักงานใหม่ได้แบบสะดวก มันทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งผลดีต่อบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ร่วมค้นหาว่าเซลล์ซีอาร์เอ็มของ Pipedrive สามารถช่วยองค์กรขนาดเล็กถึงกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานขายได้อย่างไร

ติดตามผลิตภัณฑ์ Pipedrive ได้ที่ https://uncsolutions.blogspot.com
หรือที่ https://www.pipedrive.com

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (081) 823 2988 หรือ email at sujit.c@uncsolutions.com

Comments are closed.

Affiliates

Partners

Archives