Chat with us, powered by LiveChat

News Archive

SALES CRM | How to motivate Sales for using Sales CRM?

ถ้าองค์กรจะเริ่มต้นใช้ Sales CRM จะมีวิธีการหรือเทคนิคอย่างไรเพื่อที่จะได้รับความร่วมมือกับผู้ใช้งาน

บางบริษัทเซลล์ก็อาจจะไม่สนใจที่จะใช้เซลล์ซีอาร์เอ็ม (Sales CRM) เพราะไม่คุ้นชินและอาจมองเป็นภาระที่ต้องรับผิดชอบ โดยเฉพาะเมื่อบริษัทจะเริ่มนำ Sales CRM เข้ามาใช้ เซลล์ก็จะมีเหตุผลแตกต่างกันออกไปเพื่อที่จะได้ใช้ทูลหรือวิธีเดิมที่มีอยู่ เช่น Excel สมุดโน็ต ความจำ โพสต์อิทโน้ต เป็นต้น

บางครั้งเซลล์ก็อาจมองว่า Sales CRM มีไว้เพื่อติดตามการทำงานของตัวเอง ก็อาจเป็นกังวลว่าข้อมูลของตัวเองอาจถูกเปิดเผย มีการติดตามว่าทำจริงหรือไม่ และอื่นๆแล้วแต่เหตุผลของแต่ละคน

ดังนั้นการที่จะทำให้เซลล์ยอมรับและมีการใช้งาน Sales CRM อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องหาวิธีการรวมทั้งการสื่อสารที่ดีกับกลุ่มผู้ใช้งาน

ลองพิจารณาหัวข้อดังต่อไปนี้ แล้วนำไปปรับใช้กับองค์กรของคุณ

1. พิจารณาเซลล์ในเรื่องกิจกรรมที่เซลล์ได้ทำกับลูกค้า แทนที่จะพิจาณาเพียงแค่ยอดขาย

การพิจารณาเพียงแค่ยอดขายอย่างเดียว บางครั้งอาจทำให้เซลล์หมดกำลังใจได้ เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมให้มียอดขายเป็นไปตามที่ต้องการได้ทุกครั้ง แต่ว่าเราสามารถผลักดันให้เซลล์มีกิจกรรมที่มากขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อการที่เซลล์จะมียอดขายตามเป้าที่ตั้งไว้ได้

ตัวอย่างเข่น เราสามารถผลักดันให้เซลล์โทรไปหาหรือพบลูกค้ามากขึ้น แต่การที่ลูกค้าจะซื้อหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับลูกค้า

2. แสดงความชื่นชมกับพนักงานขายแบบที่คนอื่นก็รับรู้ด้วย (public appreciation)

เพราะเราเชื่อว่าการแสดงความขอบคุณหรือชื่นชมเป็นสิ่งที่ใครๆก็ตามต้องการรวมทั้งพนักงานขาย ดังนั้นเราควรชมหรือชื่นชมพนักงานขายของเรา เมื่อพวกเขาสามารถทำงานได้เป็นอย่างดี อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นการปิดยอดขายขนาดใหญ่ อาจเป็นเพียงแค่การปิดยอดขายได้ การได้นำเสนอกับลูกค้าบางรายที่บริษัทไม่เคยเข้าถึงมาก่อน

แสดงออกต่อหน้าคนอื่นให้พวกเขารับรู้ว่าเราติดตามและชื่นชมการทำงานของพวกเขาอยู่

3. กำหนดจุดหมายปลายทาง (destination) แต่ไม่ต้องกำหนดเส้นทาง (path) ที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่ตั้งขึ้นไว้

เพราะเราเชื่อว่าคนเรามีความอยากที่จะเป็นเจ้าของในเรื่องชิ้นงาน การทำงาน หรือโครงการที่พวกเขากำลังทำอยู่ ดังนั้นเราก็อาจจะปล่อยให้พวกเขาได้ลองคิดและหาวิธีเองในการที่จะไปถึงจุดหมายที่บริษัทตั้งขึ้นมา ที่สำคัญเราควรไว้ใจพวกเขาเหล่านั้นด้วย

4. ความโปร่งใสและความซื่อสัตย์ (Transparancy and Honesty)

แน่นอนเลยที่ว่าถ้าผู้บริหารสั่งว่าจะต้องทำอะไรก็ตาม พนักงานก็ย่อมที่จะต้องทำตามโดยดี แต่ถ้าผู้บริหารได้อธิบายเพิ่มเติมถึงเหตุผลว่าทำไมต้องทำสิ่งนั้น สิ่งนี้ มันก็ย่อมจะทำให้พนักงานเข้าใจ และเคารพกับสิ่งที่ต้องทำ

5. การนำเอาเรื่องการให้ค่าคอมมิชชั่น มาผูกติดกับการที่พนักงานขายได้มีการใช้ Sales CRM และบันทึกดีลที่ชนะลงไปในระบบ

บางครั้งบริษัทอาจจะมีการสื่อสารถึงพนักงานขาย เพื่อเป็นการกระตุ้น (motivate) ให้พนักงานขายมีการใช้งาน Sales CRM โดยอาจจะบอกว่าบริษัทจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับดีลที่ปิดแบบชนะ เมื่อเห็นดีลนั้นๆอยู่ในะบบ Sales CRM

เมื่อเซลล์ได้เริ่มมีการใช้งาน Sales CRM จนคุ้นเคย แล้วพบว่ามันไม่ยุ่งยาก แถมช่วยบันทึกข้อมูลต่างๆให้ได้ โดยที่เซลล์ไม่จำเป็นต้องจดจำ เซลล์ก็มีแนวโน้มที่จะใช้ต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยเซลล์ชนิดหนึ่ง เมื่อถึงจุดๆนั้นแน่นอนว่าการใช้งาน Sales CRM จะเป็นแบบเซลล์ที่ต้องการ ไม่ใช่เป็นแบบที่บริษัทต้องร้องขออีกต่อไป

6. มีการประชุมน้อยลง มีเวลาคุยกันส่วนตัวมากขึ้น

ถ้าบริษัทยังไม่ได้ใช้ Sales CRM แล้วต้องมีการเรียกประชุมพนักงานขายค่อนข้างบ่อยเพื่อสอบถามถึงความก้าวหน้าของโครงการหรืองานต่างๆ หรือการที่เซลล์ต้องมีการทำรีพอร์ทบ่อยครั้งตามที่หัวหน้างานสั่งมา บางทีการนำ Sales CRM เข้ามาใช้ก็อาจจะลดจำนวนการประชุมเซลล์ให้น้อยลงได้ หรือลดงานที่พนักงานขายต้องทำรีพอร์ทบ่อยๆตามคำสั่ง

เหตุผลก็เพราะว่าเมื่อพนักงานขายได้มีการใช้งาน Sales CRM ข้อมูลต่างๆก็จะถูกบันทึกเรียลไทม์ ซึ่งหัวหน้างานหรือผู้บริหารก็สามารถเข้าไปดูเองได้ตลอดเวลา ถ้าต้องการสอบถาม ช่วยเหลือ ก็สามารถเรียกคุยแบบส่วนตัวเฉพาะงานหรือโครงการที่ต้องการ

ร่วมค้นหาว่า PIPEDRIVE สามารถช่วยองค์กรของคุณได้อย่างไร

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (081) 823 2988 หรือ email at sujit.c@uncsolutions.com

Comments are closed.

Affiliates

Partners

Archives