Chat with us, powered by LiveChat

Archive for Cloud Computing and Applications

PIPEDRIVE | Organizations, Contacts, Deals | How to manage them?

เมื่อเราหรือบริษัทมีการใช้งาน PIpedrive สิ่งที่เราควรคำนึงถึงคือ จะมีข้อมูลอะไนบ้างที่เราจะใส่ลงไปใน Pipedrive ของเรา ลองมาดูรูปภาพด้านล่างนี้พร้อมคำอธิบาย เพื่อทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้น ข้อมูลที่จำเป็นและควรใส่ลงไปใน Pipedrive 1)  Organization พนักงานขายควรเริ่มต้นจากการใส่ข้อมูลของบริษัทลงไปก่อน โดยใส่ชื่อของบริษัท ที่อยู่ และเวปไซต์ 2)  Contact ต่อจากนั้น พนักงานขายก็มาใส่ contacts โดยใส่ชื่อของบุคคลที่เราติดต่อ เบอร์โทร อีเมล์ และทำการเชื่อมต่อ contacts ที่ใส่กับ organizations ที่ได้ใส่ไปก่อนหน้านี้ 3)  Deal หลังจากนั้นพนักงานขายถึงจะใส่ดีล (Deals) ซึ่งก็คือโครงการ (projects) ของลูกค้า หรือโอกาส (opportunities) ของกลุ่มเป้าหมาย (prospects) ต่อจากนั้น พนักงานขายก็ควรสร้างกิจกรรมต่างๆ (Activities) ที่จะทำกับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย เช่น โทรไปหา ไปพบ ส่งเมล์ ทานอาหาร นำเสนอ (presentation) เป็นต้น ซึ่งระบบ Pipedrive จะทำการแจ้งเตือนกิจกรรมเหล่านี้ให้กับพนักงานขายผ่านทางอีเมล์ และมือถือ มันจะทำให้พนักงานขายไม่พลาดที่จะติดต่อกับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมทั้งหมดจะมีการบันทึกในระบบ [...]

3 Features We Should Play In PIPEDRIVE

3 ฟังก์ชันการใช้งานที่เราควรรู้และนำไปใช้งานสำหรับ PIPEDRIVE   1) การสร้างขั้นตอนการขาย (sales stage) มันจะดีไหมถ้าเราหรือบริษัทสามารถกำหนดขั้นตอนการขาย (sales stage) ของบริษัทเอง เพราะแต่ละบริษัทอาจจะมีขั้นตอนที่แตกต่างกันตามธรรมชาติของธุรกิจ PIPEDRIVE ให้เราสามารถสร้างขั้นตอนการขาย (sales stage) ที่เหมาะกับธุรกิจและทีมขายของบริษัท และเราสามารถกำหนดความน่าจะเป็น (%) ของแต่ละ sales stageได้ ตัวอย่างเช่น การมีลูกค้าเข้ามาติดต่อเอง (lead in) = 10%, การติดต่อลูกค้า = 20%, การเสนอราคาให้ลูกค้า = 40% เป็นต้น PIPEDRIVE ยังให้เราหรือบริษัทสร้าง Pipeline ได้มากกว่า 1 pipeline เพราะบางบริษัทอาจจะมีทีมขายมากกว่าหนึ่งทีม และแต่ละทีมก็มีขั้นตอนการขาย (sales stage) ที่แตกต่างกัน เช่น ทีมขายเครื่องจักร และทีมขายการบำรุงรักษาเครื่องจักร เป็นต้น     2) Pipedrive [...]

Why should firms have CRM (Customer Relationship Management) ?

CRM ย่อมาจาก “การจัดการลูกค้าสัมพันธ์” และเป็นซอฟต์แวร์ที่จัดเก็บข้อมูลติดต่อของลูกค้า เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ เวปไซด์ เป็นต้น และยังรวมไปถึงการคอยติดตามกิจกรรมที่เราได้ทำหรือกำหนดขึ้นกับลูกค้า เช่น การโทรศัพท์ ส่งอีเมล ไปพบ ส่งข้อมูล ส่งใบสนอราคา และอื่นๆ CRM ทำหน้าที่ติดตามและจัดการข้อมูลของลูกค้าแบบเชิงรุก เชื่อมต่อกับทั้งทีมของคุณจากอุปกรณ์เครื่องใดก็ได้ ช่วยให้งานที่คุณทำทุกวันมีความง่ายดายยิ่งขึ้น คุณจึงสามารถเอาใจใส่ลูกค้าเป้าหมายได้อย่างเต็มที่ แสดงผลหรือรายงานข้อมูลที่ได้บันทึกและข้อมูลสรุป เพื่อทำให้เราหรือผูบริหารสามารถวิเรคราะห์ผลการทำงาน และปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงแนวการทงาน เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น PIPEDRIVE สามารถช่วยองค์กรคุณได้อย่างไร ? Pipedrive เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการลูกค้าบนระบบคลาวด์ (Cloud) ซึ่งทีมขาย ทีมการตลาด และทีมบริการ สามารถนำเอาซอฟต์แวร์นี้ไปช่วยในบันทึกข้อมูลของลูกค้า กิจกรรมที่ได้ทำกับลูกค้า และทำการแจังเตือนกิจกรรมที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อจะได้ไม่พลาดการทำงาน รวมทั้ง Pipedrive จะทำการสรุปถึงประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละบุคคล ซึ่งผู้บริหารสามารถดูรายงานผลการทำงานของแต่ละบุคคล แล้วนำไปกำหนดแนวทางการทำงานใหม่เพื่อที่จะทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น นั้นหมายถึงผลประกอบการที่สูงขึ้น ตัวอย่างเช่น Sales A มี การบันทึกรายชื่อองค์กรและลูกค้าไว้ 4 ราย และได้กำหนดดีล [...]

G Suite integrated with Pipedrive

One of 3rd party application integrated well with Pipedrive is G Suite. G Suite is a brand of cloud computing, productivity and collaboration tools, software and products developed by Google, first launched on August 28, 2006 as “Google Apps for Your Domain”. We would like to recommend Pipedrive for any firms using G Suite and [...]

Pipedrive | Marketplace of 3rd party apps

Pipedrive makes it easier than ever to explore, evaluate, and install apps to integrate with industry leading services. This awesome collection of apps will expand your selling capabilities in Pipedrive, giving you an enhanced experience that is fast, adjustable, and powerful. Here are some applications being in the Pipedrive marketplace: Pipedrive and all above software [...]

Best CRM Software 2017

FrontRunners® for Customer Relationship Management, August 2017 Powered by Gartner Methodology Source: https://www.softwareadvice.com/crm/

CLOUD COMPUTING and APPLICATIONS

IT spending is steadily shifting from traditional IT offerings to cloud services (cloud shift). The aggregate amount of cloud shift in 2016 is estimated to reach $111 billion, increasing to $216 billion in 2020. Cloud shift rates are determined by comparing IT spending on cloud services with traditional non-cloud services in the same market categories [...]

PIPEDRIVE | Simple, Powerful, Leader Sales CRM

Pipedrive | Sales CRM & Pipeline Management Software  Website: https://www.pipedrive.com Pipedrive is sales CRM software that helps companies, teams, and individuals organize and manage contacts, activities, and information in a manner that inspires the development of good sales habits. By making client interactions consistent and measurable, Pipedrive helps salespeople stay on top of all their deals. [...]

Affiliates

Partners

Archives