Chat with us, powered by LiveChat
  • Network Infrastructure Solution
  • Who’s UNCS
  • Cable systems & cable pant
  • Data center solutions
Featured Posts It's time to convertge, Are you ready ?
Wireless Network
VoIP and IP Telephony
Server Infrastructure Solution
Cabling Infrastructure
UNCS, one of the prestigious leading suppliers of solution and services for public & enterprises networking systems.

Supplying Internet and telecom application solutions and services; computer and telecom application networks for all kind of the human network.

Content, Communication, Coordination
October 3rd, 2019Generaluncs 0 Comments

Content หรือเนื้อหาที่สามารถเป็นได้ทั้ง ข้อมูล ภาพ และเสียง ซึ่งจะมีมากมาย หลากหลาย แล้วสามารถถูกจัดเก็บใน คอมพิวเตอร์ Flash drive มือถือ แท็บเล็ต หรือในระบบคลาวด์เช่น Dropbox Google Drive OneDrive Communication เป็นวิธีของการสื่อสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง หรือหลายๆคนพร้อมกันในเวลาเดียวกัน เรามีวิธีการสื่อสารมากมายตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน เช่นในอดีตเราใช้จดหมาย โทรศัพท์ และในปัจจุบันเราใช้มือถือเพื่อเพิ่มความสะดวกมากขึ้น เรามีอีเมล์เพื่อใช้ส่งข้อความถึงกัน เรามี chat หรือ social chat ที่ใช้พูดคุยและส่งข้อความหากันได้สะดวก และเร็วขึ้น ปริมาณข้อมูลที่ถูกส่งหากันจึงมีมากขึ้น จนบางครั้งการค้นหาข้อมูลเก่าก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่าย และอาจทำให้เสียเวลาได้ ในองค์กรก็จะมีวิธีการสื่อสารขั้นพื้นฐานคือระบบเมล์ อาจเพิ่มเติมด้วยการใช้ Line Whatsapp ซึ่งทำให้การสื่อสารเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น สะดวกรวดเร็วมากขึ้น จนบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่ามันเต็มไปด้วย content มากมาย ซึ่งบางเรื่องอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรา และอาจทำให้เราถูกหันเหความสนใจจากงานที่ทำอยู่ ไปในการเช็ค ดู ค้นหา Line Chat และอีเมล์ Coordination การทำงานร่วมกัน [...]

Productivity Systems

Two Productivity systems ที่น่าสนใจและสามารถนำไปปรับใช้กับองค์กรของเราได้ 1) Getting Things Done (GTD) by David Allen เป็นการบริหารจัดการงานหรือโครงการให้สำเร็จในเวลาที่มีการกำหนดไว้ โดยจะแบ่งงานหรือโครงการเป็นส่วนๆและกำหนดสิ่งที่จะต้องทำขึ้นมา ตัวอย่างเช่น งานการติดตั้งอุปกรณ์ไวไฟให้กับลูกค้า เราต้องทำการกำหนดสิ่งที่จะต้องทำ วัน/เวลา และผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน เช่น จัดเตรียมอุปกรณ์ เช็คความเรียบร้อยของอุปกรณ์ก่อนการติดตั้ง โทรนัดหมายลูกค้า ทำการติดตั้ง ทดสอบ เซ็นเอกสารติดตั้งเรียบร้อย แจ้งฝ่ายบัญชีและเซลล์เพื่อเก็บเงิน โดยแต่ละงานควรมี due date และคนรับผิดชอบ จากตัวอย่าง มันก็จะเหมือนกับว่าเรากำลังทำ To do List ซึ่งจะทำให้เรารู้ว่าต้องทำอะไรบ้าง มีกำหนดระยะเวลาเป็นอย่างไร แต่มันเป็น To do List สำหรับการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเราจะพบว่าในการทำงานในองค์กร บางครั้งพนักงานใหม่จะไม่รู้ว่าจะต้องทำงานแบบไหน หรือโฟลว์งานเป็นอย่างไร พนักงานใหม่ก็มักจะสอบถามจากพนักงานเก่าที่อยู่มาก่อน ซึ่งบางครั้งก็ถูกบ้าง ไม่ถูกบ้าง ดังนั้นถ้าบริษัทมีแพลตฟอร์มการทำงาน (workflow management) ที่ดี ก็จะทำให้การทำงานมีความสะดวกมากขึ้น มีแบบแผนที่ดี [...]

PIPEDRIVE | Connecting with other applications

ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมีส่วนช่วยให้การทำงานง่ายชึ้น สะดวกรวดเร็วขึ้น มีประสิทธิมากขึ้น การที่บริษัทนำเอาเทคโนโลยีมาใช้งาน ก็จะเป็นเพิ่ม edge ให้กับบริษัทหรือที่เรียกกันว่า บริษัทมีอาวุธพร้อมที่จะสู้กับคู่แข่งขัน ลองคิดง่ายๆว่าถ้าบริษัทเราใช้อีเมล์ในการติดต่อกับเพื่อนร่วมงาน ในขณะที่บริษัทอื่นเพิ่มช่องทางการติดต่อผ่านทาง Line ความรวดเร็วในการสื่อสารก็จะต่างกัน หรือถ้าบริษัทเรายังคงใช้อีเมล์หรือ paper ในการพูดคุยกันสำหรับงานหรือโครงการ ในขณะที่บริษัทอื่นใช้ g suite หรือ office 365 ในการทำงานร่วมกัน สามารถสร้างไฟล์และแชร์ให้ทุกคนในทีมงานเห็น แก้ไข เสนอแนะได้แบบเรียลไทม์ แน่นอนว่าบริษัทนั้นได้สร้างแพลตฟอร์มที่ดีให้กับคนทำงาน ทำให้คนทำงานมี speed and productivity เพิ่มขึ้นสำหรับการทำงานร่วมกัน เราย่อมรู้ดีว่าบริษัทที่มีความเร็วที่สูงกว่า หรือมีประสิทธิภาพการทำงานมากกว่า ย่อมเป็นผู้ได้เปรียบในการแข่งขัน ทูลที่น่าสนใจที่บริษัทสามารถนำไปพิจารณาเพื่อสร้าง edge ให้กับบริษัทของตัวเองมีดังต่อไปนี้ a) Pipedrive เป็นทูลสำหรับ Sales CRM ที่ใช้งานง่ายและราคาไม่แพง ทำให้เซลล์มีทูลที่ดีใช้สำหรับทำงาน เก็บข้อมูลลูกค้า รู้สถานะของดีล รู้ว่ายอดขายที่ปิดได้เท่าไหร่ เหลืออีกเท่าไหร่ที่ต้องทำ และบริษัทก็สามารถติดตามงานขายได้แบบเรียลไทม์ b) Asana เป็นทูลสำหรับบริหารจัดการงานหรือโครงการที่ทำร่วมกันในทีมหรือต่างทีมกัน ทำให้คนทำงานติดตามงานได้แบบเรียลไทม์ รู้ว่าใครเป็นคนรับผิดชอบในงานแต่ะงานและต้องทำอะไร มีวันที่ครบกำหนดเมื่อไหร่ [...]

Affiliates

Partners

Archives