• Network Infrastructure Solution
  • Who’s UNCS
  • Cable systems & cable pant
  • Data center solutions
Featured Posts It's time to convertge, Are you ready ?
Wireless Network
VoIP and IP Telephony
Server Infrastructure Solution
Cabling Infrastructure
UNCS, one of the prestigious leading suppliers of solution and services for public & enterprises networking systems.

Supplying Internet and telecom application solutions and services; computer and telecom application networks for all kind of the human network.

SALES CRM | How to motivate Sales for using Sales CRM?

ถ้าองค์กรจะเริ่มต้นใช้ Sales CRM จะมีวิธีการหรือเทคนิคอย่างไรเพื่อที่จะได้รับความร่วมมือกับผู้ใช้งาน บางบริษัทเซลล์ก็อาจจะไม่สนใจที่จะใช้เซลล์ซีอาร์เอ็ม (Sales CRM) เพราะไม่คุ้นชินและอาจมองเป็นภาระที่ต้องรับผิดชอบ โดยเฉพาะเมื่อบริษัทจะเริ่มนำ Sales CRM เข้ามาใช้ เซลล์ก็จะมีเหตุผลแตกต่างกันออกไปเพื่อที่จะได้ใช้ทูลหรือวิธีเดิมที่มีอยู่ เช่น Excel สมุดโน็ต ความจำ โพสต์อิทโน้ต เป็นต้น บางครั้งเซลล์ก็อาจมองว่า Sales CRM มีไว้เพื่อติดตามการทำงานของตัวเอง ก็อาจเป็นกังวลว่าข้อมูลของตัวเองอาจถูกเปิดเผย มีการติดตามว่าทำจริงหรือไม่ และอื่นๆแล้วแต่เหตุผลของแต่ละคน ดังนั้นการที่จะทำให้เซลล์ยอมรับและมีการใช้งาน Sales CRM อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องหาวิธีการรวมทั้งการสื่อสารที่ดีกับกลุ่มผู้ใช้งาน ลองพิจารณาหัวข้อดังต่อไปนี้ แล้วนำไปปรับใช้กับองค์กรของคุณ 1. พิจารณาเซลล์ในเรื่องกิจกรรมที่เซลล์ได้ทำกับลูกค้า แทนที่จะพิจาณาเพียงแค่ยอดขาย การพิจารณาเพียงแค่ยอดขายอย่างเดียว บางครั้งอาจทำให้เซลล์หมดกำลังใจได้ เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมให้มียอดขายเป็นไปตามที่ต้องการได้ทุกครั้ง แต่ว่าเราสามารถผลักดันให้เซลล์มีกิจกรรมที่มากขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อการที่เซลล์จะมียอดขายตามเป้าที่ตั้งไว้ได้ ตัวอย่างเข่น เราสามารถผลักดันให้เซลล์โทรไปหาหรือพบลูกค้ามากขึ้น แต่การที่ลูกค้าจะซื้อหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับลูกค้า 2. แสดงความชื่นชมกับพนักงานขายแบบที่คนอื่นก็รับรู้ด้วย (public appreciation) เพราะเราเชื่อว่าการแสดงความขอบคุณหรือชื่นชมเป็นสิ่งที่ใครๆก็ตามต้องการรวมทั้งพนักงานขาย ดังนั้นเราควรชมหรือชื่นชมพนักงานขายของเรา เมื่อพวกเขาสามารถทำงานได้เป็นอย่างดี อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นการปิดยอดขายขนาดใหญ่ อาจเป็นเพียงแค่การปิดยอดขายได้ การได้นำเสนอกับลูกค้าบางรายที่บริษัทไม่เคยเข้าถึงมาก่อน แสดงออกต่อหน้าคนอื่นให้พวกเขารับรู้ว่าเราติดตามและชื่นชมการทำงานของพวกเขาอยู่ [...]

Goal Setting For Any Firm Using Platinum Level

บางบริษัทอาจมีทีมขายมากกว่าหนึ่งทีมโดยแยกตามตลาดที่แต่ละทีมรับผิดชอบอยู่ เช่นทีมเอรับผิดชอบตลากเอกชน ทีมบีรับผิดชอบตลาดราชการ หรือบางบริษัทอาจมีทีมขายที่แยกตามผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ เช่นทีมเอขายกล้องวงจรปิด ทีมบีขายระบบเน็ตเวิร์ก บริษัทมีความต้องการจะตั้งเป้าหมายของแต่ละพนักงานขาย และทีมขาย เพื่อที่จะได้วัดผลทั้งส่วนบุคคลและของทีม ซึ่งในบางครั้งพนักงานขายบางคนอาจจะไม่บรรลุเป้าหมาย 100% แต่ทีมขายสามารถทำยอดขายได้ตรงตามเป้าหมาย นั่นก็หมายถึงบริษัทมีรายได้ตามที่ต้องการ แล้วเราจะสามารถกำหนดเป้าหมายของทีมขายและพนักงานขายได้อย่างไรเมื่อมีการใช้งานเซลล์ซีอาร์เอ็ม (Sales CRM) ของ Pipedrive โดยปกติแล้ว Pipedrive ระดับ Silver and Gold จะสามารถกำหนดเป้าหมายของแต่ละพนักงานขายและของบริษัทได้ เมื่อมีการใช้งานระดับ Platinum เรายังสามารถกำหนดเป้าหมายให้กับพนักงานขาย บริษัท และทีมขายได้ด้วย โดยที่เราต้องมีการกำหนดทีมขายว่าจะมีกี่ทีม จะแบ่งทีมตามตลาดที่ดูแลหรือตามสายผลิตภัณฑ์ มีพนักงานขายรวมหัวหน้าทีมกี่คน และมีเป้าหมายของแต่ละคน และแต่ละทีมเท่าไหร่ เมื่อกำหนดได้แล้ว ก็ทำการใส่ข้อมูลเหล่านี้ลงไปในระบบ Pipedrive ซึ่งจะแสดงให้เห็นตามภาพด้านล่างนี้ ภาพแรก แสดงการกำหนดทีมขาย   ภาพสอง แสดงการกำหนดเป้าหมายของทีมขาย       ภาพสาม แสดงรีพอร์ท (Report) และ Dashboard ของทีมขายและเป้าหมายที่กำหนด     [...]

PIPEDRIVE | Platinum Level | What are interesting?

บริษัทบางบริษัทอาจมีทีมขายที่แบ่งตามสายผลิตภัณฑ์ เช่นทีมเอขายระบบเน็ตเวิร์ก ทีมบีขายระบบรักษาความปลอดภัย แล้วต้องการที่จะจัดตั้งเป้าหมายให้สำหรับทีมเอและทีมบีแยกกัน รวมทั้งต้องการให้ผู้บริหารและหัวหน้าทีมของแต่ละทีมสามารถดูข้อมูล (contacts, organizations, deals) ของลูกทีมแต่ละคนได้ และยังสามารถดูข้อมูลของลูกทีมอีกทีมหนึ่งได้ด้วยเช่นกัน เผื่อไว้ในกรณีที่มีการทำโครงการร่วมกัน แต่ไม่ต้องการให้ลูกทีมแต่ละคนดูข้อมูลของกันและกันได้ แล้วอย่างนี้จะทำอย่างไรดีเมื่อมีความต้องการใช้งาน Pipedrive (Sales CRM) Pipedrive มีชุดทำงานให้เลือกเป็นสามแบบ (3 Levels) เริ่มจาก Silver, Gold, and Platinum ถ้าต้องการที่จะตอบสนองความต้องการด้านบน บริษัทสามารถเลือกเป็นแบบ Platinum ได้ ซึ่งจะมีฟีเจอร์ (features) ที่เพิ่มขึ้นมาจากแบบ Gold และเราสามารถทำการกำหนดการรมองเห็นข้อมูลให้เป็นไปได้ในแบบที่ต้องการตามความต้องการด้านบน Features ที่ใช้ก็คือ 1. การกำหนดทีมและใส่สมาชิกลงไปในทีมได้ เช่น ทีมเอและทีมบี และเลือกยูสเซอร์ให้เข้าไปอยู่ในทีมของแต่ละทีมตามความต้องการของบริษัท หลังจากนั้นเรายังสามารถทำการกำหนดเป้าหมายให้กับทีมได้ ลองมาดูภาพตัวอย่างด้านล่างนี้         2. การกำหนดการมองเห็นข้อมูล (Visibility) สำหรับผู้บริหาร หัวหน้าทีม และลูกทีม จากตัวอย่างด้านบน เราสามารถสรุปการมองเห็นข้อมูลได้ดังนี้ [...]