Chat with us, powered by LiveChat

Archive for Solutions

PIPEDRIVE | How to migrate data from other CRMs to PIPEDRIVE?

บางครั้งบริษัทอาจมีความต้องการที่จะเปลี่ยนเซลล์ซีอาร์เอ็ม (Sales CRM) จากที่ใช้อยู่ไปเป็นตัวใหม่ ซึ่งเป็นเพราะราคาของเซลล์ซีอาร์เอ็มที่ใช้อยู่ค่อนข้างสูง การใช้งานไม่ง่าย ไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ที่มีอยู่ทั้งหมด หรือวิว (view) ที่ไว้สำหรับดูดีล โอกาส ลีด กิจกรรม ค่อนข้างดูยาก ไม่ทันสมัย ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม บริษัทสามารถที่จะเปลี่ยนการใช้งานจากเซลล์ซีอาร์เอ็มเดิมที่ใช้อยู่ไปเป็นตัวใหม่ได้ สิ่งที่เราจะต้องคำนึงหลังจากตัดสินใจแล้วว่าจะใช้ตัวใหม่ก็คือ ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบเซลล์ซีอาร์เอ็มเดิมจะทำอย่างไร และจะทำการใส่ข้อมูลเดิมให้กับระบบใหม่ได้อย่างไร สิ่งที่เราควรจะพิจารณาเมื่อต้องการย้ายข้อมูลจากระบบเดิมไปยังเซลล์ซีอาร์เอ็ม Pipedrive มีดังต่อไปนี้ a. เราจะนำเอาข้อมูลออกจากระบบเดิม (export) ได้อย่างไร ซึ่งโดยปกติแล้วระบบเซลล์ซีอารเอ็มจะสามารถ export data ออกมาในรูปแแบบไฟล์ excel และ/หรือ csv b. ข้อมูลอะไรบ้างที่จะนำไปใช้ต่อ หรือข้อมูลอะไรบ้างที่จะใส่ลงไปในระบบเซลล์ซีอาร์เอ็มใหม่ โดยปกติแล้วข้อมูลที่มีความสำคัญที่ควรใส่ลงไปก็จะมี 1. ชื่อคนที่ติดต่อ (Contact) 2. ชื่อบริษัทที่ติดต่อ (Organization) 3. โอกาส ลีด หรือ ดีล (Opportunity or Deal) 4. กิจกรรม (Activity) [...]

PIPEDRIVE | Filtering or Search

ระบบเซลล์ซีอาร์เอ็ม (Sales CRM) จะมีประสิทธิผลก็ต่อเมื่อมีการใช้งาน และมีข้อมูลที่ถูกบันทึกอย่างถูกต้องจากผู้ใช้งาน ข้อมูลจะถูกบันทึกและสะสมอยู่บนระบบ ยิ่งระบบเซลล์ซีอาร์เอ็มมีข้อมูลที่ดีมากเท่าไหร่ การแสดงผลแบบวิเคราะห์หรือสรุปผลก็ยิ่งมีความหมายที่ชัดเจนมากขึ้น บางครั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับดีลหรือโอกาสมีมากจนกระทั่งอาจจะต้องใช้เวลาในการค้นหา แล้วเราจะมีเครื่องมืออะไรบ้างที่จะมาช่วยผู้ใช้งานในการกรองข้อมูล เพื่อทำให้การค้นหาสิ่งที่ต้องการง่ายขึ้น Pipedrive (Sales CRM) มีเครื่องมือที่เรียกว่า Filter ที่สามารถนำมาใช้ในการกรองข้อมูล เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการค้นหา หรือผลลัพธ์ที่ต้องการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ a. ต้องการมองหาดีลทั้งหมดที่ชนะในควอเตอร์นี้ (Won deals for this quarter) b. ต้องการมองหาดีลทั้งหมดที่ไม่ชนะในควอเตอร์ที่แล้ว (Lost deals for last quarter) c. ต้องการมองหาดีลที่เปิดใหม่ทั้งหมดของผู้ใช้งานคนหนึ่งในควอเตอร์นี้ (Deals created for this quarter of a user) d. ต้องการมองหาดีลทั้งหมดที่มีมูลค่ามากกว่าหนึ่งล้านบาท (Deals value more than 1 M. Baht) e. ต้องการมองหากิจกรรมที่ทำในช่วงเวลาหนึ่งของดีลดีลหนึ่ง [...]

SALES CRM | How to motivate Sales for using Sales CRM?

ถ้าองค์กรจะเริ่มต้นใช้ Sales CRM จะมีวิธีการหรือเทคนิคอย่างไรเพื่อที่จะได้รับความร่วมมือกับผู้ใช้งาน บางบริษัทเซลล์ก็อาจจะไม่สนใจที่จะใช้เซลล์ซีอาร์เอ็ม (Sales CRM) เพราะไม่คุ้นชินและอาจมองเป็นภาระที่ต้องรับผิดชอบ โดยเฉพาะเมื่อบริษัทจะเริ่มนำ Sales CRM เข้ามาใช้ เซลล์ก็จะมีเหตุผลแตกต่างกันออกไปเพื่อที่จะได้ใช้ทูลหรือวิธีเดิมที่มีอยู่ เช่น Excel สมุดโน็ต ความจำ โพสต์อิทโน้ต เป็นต้น บางครั้งเซลล์ก็อาจมองว่า Sales CRM มีไว้เพื่อติดตามการทำงานของตัวเอง ก็อาจเป็นกังวลว่าข้อมูลของตัวเองอาจถูกเปิดเผย มีการติดตามว่าทำจริงหรือไม่ และอื่นๆแล้วแต่เหตุผลของแต่ละคน ดังนั้นการที่จะทำให้เซลล์ยอมรับและมีการใช้งาน Sales CRM อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องหาวิธีการรวมทั้งการสื่อสารที่ดีกับกลุ่มผู้ใช้งาน ลองพิจารณาหัวข้อดังต่อไปนี้ แล้วนำไปปรับใช้กับองค์กรของคุณ 1. พิจารณาเซลล์ในเรื่องกิจกรรมที่เซลล์ได้ทำกับลูกค้า แทนที่จะพิจาณาเพียงแค่ยอดขาย การพิจารณาเพียงแค่ยอดขายอย่างเดียว บางครั้งอาจทำให้เซลล์หมดกำลังใจได้ เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมให้มียอดขายเป็นไปตามที่ต้องการได้ทุกครั้ง แต่ว่าเราสามารถผลักดันให้เซลล์มีกิจกรรมที่มากขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อการที่เซลล์จะมียอดขายตามเป้าที่ตั้งไว้ได้ ตัวอย่างเข่น เราสามารถผลักดันให้เซลล์โทรไปหาหรือพบลูกค้ามากขึ้น แต่การที่ลูกค้าจะซื้อหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับลูกค้า 2. แสดงความชื่นชมกับพนักงานขายแบบที่คนอื่นก็รับรู้ด้วย (public appreciation) เพราะเราเชื่อว่าการแสดงความขอบคุณหรือชื่นชมเป็นสิ่งที่ใครๆก็ตามต้องการรวมทั้งพนักงานขาย ดังนั้นเราควรชมหรือชื่นชมพนักงานขายของเรา เมื่อพวกเขาสามารถทำงานได้เป็นอย่างดี อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นการปิดยอดขายขนาดใหญ่ อาจเป็นเพียงแค่การปิดยอดขายได้ การได้นำเสนอกับลูกค้าบางรายที่บริษัทไม่เคยเข้าถึงมาก่อน แสดงออกต่อหน้าคนอื่นให้พวกเขารับรู้ว่าเราติดตามและชื่นชมการทำงานของพวกเขาอยู่ [...]

Goal Setting For Any Firm Using Platinum Level

บางบริษัทอาจมีทีมขายมากกว่าหนึ่งทีมโดยแยกตามตลาดที่แต่ละทีมรับผิดชอบอยู่ เช่นทีมเอรับผิดชอบตลากเอกชน ทีมบีรับผิดชอบตลาดราชการ หรือบางบริษัทอาจมีทีมขายที่แยกตามผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ เช่นทีมเอขายกล้องวงจรปิด ทีมบีขายระบบเน็ตเวิร์ก บริษัทมีความต้องการจะตั้งเป้าหมายของแต่ละพนักงานขาย และทีมขาย เพื่อที่จะได้วัดผลทั้งส่วนบุคคลและของทีม ซึ่งในบางครั้งพนักงานขายบางคนอาจจะไม่บรรลุเป้าหมาย 100% แต่ทีมขายสามารถทำยอดขายได้ตรงตามเป้าหมาย นั่นก็หมายถึงบริษัทมีรายได้ตามที่ต้องการ แล้วเราจะสามารถกำหนดเป้าหมายของทีมขายและพนักงานขายได้อย่างไรเมื่อมีการใช้งานเซลล์ซีอาร์เอ็ม (Sales CRM) ของ Pipedrive โดยปกติแล้ว Pipedrive ระดับ Silver and Gold จะสามารถกำหนดเป้าหมายของแต่ละพนักงานขายและของบริษัทได้ เมื่อมีการใช้งานระดับ Platinum เรายังสามารถกำหนดเป้าหมายให้กับพนักงานขาย บริษัท และทีมขายได้ด้วย โดยที่เราต้องมีการกำหนดทีมขายว่าจะมีกี่ทีม จะแบ่งทีมตามตลาดที่ดูแลหรือตามสายผลิตภัณฑ์ มีพนักงานขายรวมหัวหน้าทีมกี่คน และมีเป้าหมายของแต่ละคน และแต่ละทีมเท่าไหร่ เมื่อกำหนดได้แล้ว ก็ทำการใส่ข้อมูลเหล่านี้ลงไปในระบบ Pipedrive ซึ่งจะแสดงให้เห็นตามภาพด้านล่างนี้ ภาพแรก แสดงการกำหนดทีมขาย   ภาพสอง แสดงการกำหนดเป้าหมายของทีมขาย       ภาพสาม แสดงรีพอร์ท (Report) และ Dashboard ของทีมขายและเป้าหมายที่กำหนด     [...]

PIPEDRIVE | Platinum Level | What are interesting?

บริษัทบางบริษัทอาจมีทีมขายที่แบ่งตามสายผลิตภัณฑ์ เช่นทีมเอขายระบบเน็ตเวิร์ก ทีมบีขายระบบรักษาความปลอดภัย แล้วต้องการที่จะจัดตั้งเป้าหมายให้สำหรับทีมเอและทีมบีแยกกัน รวมทั้งต้องการให้ผู้บริหารและหัวหน้าทีมของแต่ละทีมสามารถดูข้อมูล (contacts, organizations, deals) ของลูกทีมแต่ละคนได้ และยังสามารถดูข้อมูลของลูกทีมอีกทีมหนึ่งได้ด้วยเช่นกัน เผื่อไว้ในกรณีที่มีการทำโครงการร่วมกัน แต่ไม่ต้องการให้ลูกทีมแต่ละคนดูข้อมูลของกันและกันได้ แล้วอย่างนี้จะทำอย่างไรดีเมื่อมีความต้องการใช้งาน Pipedrive (Sales CRM) Pipedrive มีชุดทำงานให้เลือกเป็นสามแบบ (3 Levels) เริ่มจาก Silver, Gold, and Platinum ถ้าต้องการที่จะตอบสนองความต้องการด้านบน บริษัทสามารถเลือกเป็นแบบ Platinum ได้ ซึ่งจะมีฟีเจอร์ (features) ที่เพิ่มขึ้นมาจากแบบ Gold และเราสามารถทำการกำหนดการมองเห็นข้อมูลให้เป็นไปได้ในแบบที่ต้องการตามความต้องการด้านบน Features ที่ใช้ก็คือ 1. การกำหนดทีมและใส่สมาชิกลงไปในทีมได้ เช่น ทีมเอและทีมบี และเลือกยูสเซอร์ให้เข้าไปอยู่ในทีมของแต่ละทีมตามความต้องการของบริษัท หลังจากนั้นเรายังสามารถทำการกำหนดเป้าหมายให้กับทีมได้ ลองมาดูภาพตัวอย่างด้านล่างนี้         2. การกำหนดการมองเห็นข้อมูล (Visibility) สำหรับผู้บริหาร หัวหน้าทีม และลูกทีม จากตัวอย่างด้านบน เราสามารถสรุปการมองเห็นข้อมูลได้ดังนี้ [...]

Should Small and Medium Enterprises (SMEs) have Sales CRM?

ปัจจุบันนี้การจะทำธุรกิจของตัวเองไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แต่การจะทำให้ธุรกิจประสพผลสำเร็จ และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นสิ่งที่มีความท้าทาย ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ มันสามารถทำให้ธุรกิจขนาดเล็กมีที่ยืน และเจริญเติบโตด้วยความไว เพื่อขึ้นไปแข่งขันกับบริษัทใหญ่ที่ก่อตั้งมานาน ดังนั้นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในองค์กร จึงเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่จะทำให้บริษัทมีความได้เปรียบ และมีโอกาสที่จะครอบครองส่วนแบ่งการตลาดได้มากขึ้น เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีการใช้มากขึ้นในยุคปัจจุบัน มันทำให้เราสามารถใช้ทรัพยากร รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่อยู่บนคลาวด์ได้ โดยผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ดังนั้นเพียงเรามีอุปกรณ์สื่อสาร (Mobile) หรือแล็ปท็อป (Laptop) เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ก็สามารถเข้าไปใช้ทรัพยากร รวมทั้งซอฟต์แวร์ที่อยู่บนคลาวด์ได้ทุกที่ ทุกเวลา มันทำให้การทำงานง่ายขึ้น สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะเราไม่จำเป็นต้องลงทุนทางด้านไอทีกับโครงสร้างพื้นฐานมากมายเมื่อเทียบกับในอดีตที่ยังไม่มีเทคโนโลยีคลาวด์ รวมทั้งบริษัทยังสามารถเลือกใช้บริการรวมทั้งซอฟต์แวร์เฉพาะอย่าง ตามความต้องการของบริษัท การยกเลิกใช้งานหรือเปลี่ยนไปใช้บริการอื่นหรือซอฟต์แวร์อื่นก็ทำได้โดยง่าย ซอฟต์แวร์ที่อยู่บนคลาวด์ที่เรียกว่าเซลล์ซีอาร์เอ์ม (Sales CRM) เป็นซอฟต์แวร์ที่บริษัทสามารถนำมาใช้เพื่อบริหาร และจัดการในส่วนงานขาย ซึ่งต้องถือว่าเป็นส่วนสำคัญของบริษัท บริษัทจะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อ มียอดขายต่อเนื่องและเพิ่มขี้นในทุกปี ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ องค์กรขนาดเล็กถึงกลาง (SMEs) จึงสามารถที่จะนำเอาเซลล์ซีอาร์เอ็ม (Sales CRM) มาใช้ได้แบบไม่ยุ่งยาก เพื่อบริหารจัดการงานขายให้มีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทสามารถทำงานการขายแบบเชิงรุก (Active selling) และแข่งขันกับบริษัทใหญ่ได้ ทำไมองค์กรขนาดเล็กถึงกลาง (SMEs) [...]

HOW GOGOPRINT USED PIPEDRIVE TO DISRUPT THE PRINTING INDUSTRY

ครั้งต่อไปถ้ามีคนมาบอกคุณว่าอุตสาหกรรมงานพิมพ์นั้นตายแล้ว ลองแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จของ Gogoprint Gogoprint เริ่มต้นในปี 2558 จากบริษัทเล็กๆในกรุงเทพฯ ท่ามกลางบริษัทยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ พวกเขาได้ทำให้บริษัทประสพความสำเร็จในการขายแบบยั่งยืนและมีการขยายบริษัทระหว่างประเทศอย่างรวดเร็ว บริการงานพิมพ์สำหรับบริษัทขนาดกลางและเล็ก (SMEs) Gogoprint เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการพิมพ์แบบออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้นำเสนอบริการงานพิมพ์ดิจิตอลที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าทั่วโลกในราคาที่แข่งขันได้ บริษัทมีพนักงานประมาณ 120 คนรวมถึงสมาชิกทีมขาย 30 คน ที่อยู่ในสำนักงานทั้ง 4 แห่ง มีที่กรุงเทพฯกัวลาลัมเปอร์ อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย ผลจากการทำงานของพวกเขาได้ทำให้ตลาดในเอเชียได้รับรู้แล้ว ก่อนที่ Gogoprint จะเข้ามาในตลาดเพื่อให้บริการด้านการพิมพ์ บริษัทขนาดกลางและเล็กในเอเชียจะต้องเจอกับราคาที่ไม่โปร่งใส การบริการที่ช้า และตอบกลับเป็นครั้งคราว เหตุผลส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่างานพิมพ์แบบดั้งเดิมต้องการลูกค้าขนาดใหญ่ที่มีคำสั่งซื้อจำนวนมาก Gogoprint สามารถที่จะมองหาและเห็นโอกาสที่จะนำเสนองานพิมพ์ให้กับบริษัทขนาดกลางและเล็ก ในด้านการปฏิบัติงาน บริษัทได้บุกเบิกวิธีการที่เรียกว่า ‘การผสม (batching)’ จากลูกค้าที่มาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะแตกต่างจากโรงพิมพ์แบบดั้งเดิม Gogoprint ได้มีการจัดกลุ่มคำสั่งซื้อของลูกค้าที่มีหลากหลายไว้ด้วยกัน เพื่อที่ในการพิมพ์แต่ละครั้งพวกเขาสามารถที่จะส่งแผ่นงานไปยังเครื่องพิมพ์ให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะทำได้     การค้นหาความสมดุลระหว่างการพิมพ์และดิจิตอล ความเต็มใจที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆของเครื่องพิมพ์ ช่วยให้พวกเขาเติบโตไปในทิศทางที่สำคัญต่อไป บริษัทได้ค้นพบถึงความสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างดิจิตอลและออฟไลน์ เพื่อที่จะก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมและทำให้มันเติบโตขึ้น ในขณะที่คู่แข่งขันยังคงดิ้นรนกับงานพิมพ์ออฟไลน์แบบดั้งเดิม ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดดูได้จากทีมขาย Gogoprint ใช้รูปแบบการขายออนไลน์เพื่อเข้าถึงตลาดโลก [...]

Why do firms switch from other CRMs to use PIPEDRIVE?

จากประสพการณ์การใช้งาน CRMs ของผลิตภัณฑ์อื่นๆรวมทั้ง Pipedrive เราพอที่จะสรุปได้ถึงเหตุผลด้านล่างนี้ว่าทำไมบริษัทถึงมีการเปลี่ยนการใช้งานจาก CRMs อื่นๆมาเป็น Pipedrive 1. ความง่ายของการใช้งาน (Simple to use) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก ผู้ใช้ CRM ส่วนใหญ่จะเป็นเซลล์และมาร์เก็ตติ้ง รวมทั้งผู้บริหาร ซึ่งกลุ่มที่ใช้เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะสนใจใช้แอพพลิเคชั่น CRM ที่ใช้งานง่าย เข้าใจง่าย ไม่ต้องอ่านคู่มือก็ใช้งานได้ คงไม่มีผู้ใช้งานคนไหนที่ชอบใช้แอพพลิเคชั่นที่ซับซ้อน ดูยาก หรือต้องอ่านคู่มือแบบหนา แล้วเล่นตามไปทีละขั้นตอน ยิ่งถ้าคนที่เรียนรู้แล้วลาออกไป คนใหม่ที่เข้ามาต้องมาเริ่มเรียนรู้ใหม่ ก็จะยิ่งช้าและเสียเวลา แทนที่จะนำเอาเวลาไปหาลูกค้าดีกว่า ดังนั้น CRM รุ่นใหม่อย่างเช่น Pipedrive เข้าใจความต้องการของลูกค้าเหล่านี้เป็นอย่างดี จึงคิดค้นผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบการใช้งานที่ง่าย (natural learning) แบบว่าไม่ต้องมีคู่มือก็เล่นเองได้ 2. ความง่ายของการดู พิจารณา และติดตาม (Simple to view and track) หลายต่อหลายครั้งที่เราดู CRMs ของคนอื่น เราต้องใช้เวลาดู พิจารณา หรือติดตามอยู่นานกว่าจะเข้าใจ [...]

Pipedrive | New Feature@Workflow Automation

Pipedrive ได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ขึ้นมาคือ Workflow Automation ซึ่งมันจะช่วยให้พนักงานขายลดการทำงานที่ซ้ำๆลงได้ นั่นก็หมายถึงประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์ที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง หลักการของมันก็คือว่า เราสามารถสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมา อาทิเช่นถ้ามีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น ก็จะส่งผลให้มีอีกเหตุการณ์หนึ่งตามมาโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าเราได้เพิ่ม contact ลงไปใน Pipedrive ดีลก็จะถูกสร้างขึ้มมาโดยอัตโนมัติ หรือ ถ้าเราได้ปรับเปลี่ยนสถานะของดีลจาก Lead In เป็น Contact made ก็จะมีการส่งอีเมล์ไปหาลูกค้าโดยอัตโมมัติ เราควรสร้างอีเมล์ที่จะส่งเตรียมไว้ก่อน (template email) หรือ ถ้าเราสามารถปิดดีลได้ และเปลี่ยนสถานะดีลมาเป็น Won deal ก็จะมีการส่งอีเมล์ขอบคุณไปหาลูกค้าโดยอัตโนมัติ จากตัวอย่างด้านบนจะเป็นว่าเมื่อมีเหตุการณ์แรกเกิดขึ้น ซึ่งเราอาจเรียกมันว่า tricker event หลังจากนั้นก็จะมีผลลัพธ์ที่เป็นเหตุการณ์ต่อมาเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งก็สามารถจะเรียกมันว่า consequence action ดังนั้นพนักงานขายก็อาจจะสำรวจตัวเองดูว่ามีการทำงานไหนที่เกี่ยวเนื่องกันที่เราทำบน Pipedrive ซ้ำๆจนสามารถนำเอา Workflow Automation มาช่วยได้บ้าง เพื่อเราจะได้ลด repeated tasks เรามาลองดูวิธีการใช้งาน Pipedrive workflow automation ว่าทำอย่างไรจากภาพด้านล่างนี้ [...]

Pipedrive | How can Pipedrive mobile app. help your life easier?

เคยบ้างไหมที่เราต้องเปิดเครื่องมือสื่อสาร แล็ปทอป แอปพลิเคชัน เพื่อใช้ในการทำงานงานหนึ่ง เช่นค้นหาเบอร์โทรจาก phone directory เพื่อโทรไปหาลูกค้าว่ากำลังจะไปหา ค้นหาที่อยู่และแผนที่จาก google map เพื่อใช้ในการเดินทาง เมื่อไปถึงสถานที่ของลูกค้า ก็เปิดแล็ปทอปหรือสมุดจดเพื่อดูข้อมูลของลูกค้าและสิ่งที่จะคุยกับลูกค้า จะดีไหมถ้าเรามีแอปพลิเคชันบนมือถือของเราที่สามารถเก็บและค้นหาข้อมูลด้านบน (เบอร์โทร ที่อยู่ เส้นทางการเดินทางผ่าน google map รายละเอียดของลูกค้าและสิ่งที่จะคุยกับลูกค้า) ได้ภายในแอปพลิเคชันเดียว ซึ่งทำให้การทำงานสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ Pipedrive เป็น Sales CRM on Cloud ซึ่งสามารถใช้งานได้บนทุกๆเครื่องมือสื่อสาร (mobility devices) มันสามารถช่วยพนักงานขายให้มีความสุขและสนุกกับการทำงาน ได้โดยแอปพลิเคชัน Pipedrive บนมือถือ มันใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว สามารถเก็บและค้นหาข้อมูลของลูกค้า ดีล กิจกรรม และค้นหาลูกค้าที่อยู่รอบๆตัวเรา รวมทั้งค้นหาเส้นทางไปหาลูกค้าผ่าน google map เราสามารถโทรหาลูกค้าผ่าน Pipedrive mobile app. และเมื่อคุยจบก็ทำการบันทึกข้อมูลลงไปได้ ข้อมูลก็จะถูกจัดเก็บบนคลาวด์ซึ่งสามาถเปิดดูได้ภายหลังผ่านทุกเครื่องมือสื่อสาร รวมทั้งแล็ปทอป [...]

Affiliates

Partners

Archives